dzisiaj jest: 26 sierpnia 2016. imieniny: Maria, Sandra, Ireneusz
 
Dożynki Gminne Chlewice 2016 - Relacja
 

W sobotę 20 sierpnia 2016 roku odbyły się Dożynki Gminne w Chlewicach. Organizatorami Święta Plonów byli Wójt Gminy Moskorzew Pan Andrzej Walasek oraz Rada Gminy, na czele z Przewodniczącym Panem Włodzimierzem Kozłowskim. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godzinie 15:00 formowaniem korowodu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewicach.

Następnie barwny korowód udał się do parku, gdzie odprawiona została Dziękczynna Msza Święta koncelebrowana przez księdza Pawła Majewskiego, podczas której poświęcono chleb oraz wieniec dożynkowy. W dalszej części Starostowie Dożynek, Pani Katarzyna Pustuł mieszkająca w miejscowości Chlewska Wola oraz Pan Adrian Machalski mieszkający w miejscowości Chlewice , przekazali Wójtowi bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna. Wójt podziękował rolnikom za ich całoroczny trud. Symboliczny chleb podzielono wśród uczestników Dożynek.   ...więcej
Dożynki Gminne, Święto Plonów - Chlewice 2016
 
  ...więcej
INFORMACJA dotycząca odpadów pochodzących z działalności rolniczej
 


W związku z pismem z firmy P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz z siedzibą we Włoszczowie odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew informującym, iż w odbieranych odpadach komunalnych z posesji zamieszkałych znajdują się sznurki rolnicze oraz siatka po balotach oraz zapytaniami mieszkańców dotyczącymi postępowania z odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej np. folie z sianokiszonki, worki po nawozach, sznurki, siatki po balotach itp. Urząd Gminy w Moskorzewie informuje, że wyżej wymienione odpady oraz inne odpady pochodzące z gospodarstwa rolnego i z działalności rolniczej nie podlegają odbiorowi W ramach opłaty wnoszonej do Urzędu Gminy.  ...więcej
Zagrożenia związane z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ASF
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii we l/Vłoszczowie planuje zorganizowanie szkolenia W dniu 17 sierpnia 2016 r. o godz.9.00 we Wloszczowie w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Vxfłoszczowie ul. Żwirki 2 (Sala Konferencyjna na parterze) dla hodowców świń z ternu powiatu włoszczowskiego pt. „Zagrożenia związane z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ASF. Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie, mających na celu zapobieganie szerzeniu się ASF.  ...więcej
Informacja o spotkaniach dla potencjalnych beneficjentów w nowym okresie programowania 2014-2020 z obszaru naszego LGD
 
  ...więcej
Dożynki Powiatowe - Lipie
 
  ...więcej
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Moskorzew”
 
  ...więcej
XXIII Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych - Chlewice 2016
 
  ...więcej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 

PROGRAM:
OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA PO- PRZEZ MODERNIZACJĘ INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI, ZAKUP I MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, TERMORNODERNIZACJĘ BUDYNKÓW

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIELANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

DOFINANSOWANIA ZAKUPU I MONTAŻU PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW   ...więcej
„Czas na własny biznes!”
 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. k. na terenie powiatów włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego oraz kazimierskiego projektu unijnego „Czas na własny biznes” skierowanego do mieszkańców ww. powiatów, zainteresowanych pozyskaniem dotacji i wsparcia na założenie własnej działalności gospodarczej w wieku powyżej 29 lat.

Uczestnicy otrzymają w ramach projektu wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń, konsultacji i doradztwa . Dofinansowanie na założenie wynosi maksymalnie 23 tys. zł, dodatkowo przez okres 8 miesięcy uczestnik może otrzymać wsparcie pomostowe w łącznej wysokości 12 tys. zł. Szczegółowe informacje dot. projektu znajdują się na stronie internetowej www.czasnabiznes.wgpr.pl, na profilu społecznościowym www.facebook.com/czasnabiznes oraz w biurze projektu ul. Okrzei 49B (II piętro) w Jędrzejowie.   ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 252
Następne >>