dzisiaj jest: 27 maja 2017. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
 
Harmonogram spotkań dla przedsiębiorców organizowanych przez LGD "Region Włoszczowski"
 

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD na szkolenie z BIZNESPLANU, które odbędzie się w dniu 4 maja 2017r.(czwartek) w Domu Kultury we Włoszczowie o godz. 13:00 oraz na spotkania informacyjne otwarte, które odbędą się według zamieszczonego harmonogramu  ...więcej
Komunikat - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 

Małgorzata Erlich-Smurzyńska Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż w dniu 15 maja 2017r. upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bez sankcji finansowych za nie dochowanie terminu.  ...więcej
LGD "Region Włoszczowski" ogłasza nabór wniosków na "Rozwój działalności gospodarczej"
 

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” działająca na terenie gmin: Gidle, Ładzice, Kluczewsko, Kobiele Wielkie, Koniecpol, Moskorzew, Radków, Radomsko, Secemin, Włoszczowa, Żytno. Ogłasza nabór wniosków nr 3/2017 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:  ...więcej
DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI
 

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 m-cy.   ...więcej
Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania – początek
 

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania jest nowym stowarzyszeniem, które powstało we wrześniu 2015 roku i jest partnerstwem trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Organizacja skupia w swych strukturach rybaków, lokalne stowarzyszenia, gminy, powiaty oraz osoby fizyczne i przedsiębiorców. Stowarzyszenie działa na terenie 18 gmin 3 powiatów  ...więcej
Jubileusz 100-lecia urodzin
 

Dnia 8 kwietnia 2017 roku w Gminie Moskorzew miało miejsce niecodzienne wydarzenie Jubileusz 100-lecia urodzin mieszkanki miejscowości Damiany, gm. Moskorzew Pani Otolii Adamus. W intencji dostojnej Jubilatki została odprawiona Msza Święta w kościele Św. Jakuba w Chlewicach.

Z okazji tak uroczystego Jubileuszu Pani Otolia otrzymała listy gratulacyjne od Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło oraz Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek. Serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności oraz dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu złożyli Szanownej Jubilatce przedstawiciele lokalnych władz. Wójt Gminy Moskorzew Pan Andrzej Walasek składając jubilatce najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze w życiu podkreślił, że ten wspaniały jubileusz jest także szczególnym powodem do dumy mieszkańców i władz samorządowych Gminy Moskorzew.   ...więcej
Projekt "AKTYWATOR SUKCESU"
 


SZKOLENIE - STAŻ - ZATRUDNIENIE Projekt AKTYWATOR SUKCESU skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), biernych zawodowo. W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem w następującym zakresie: Indywidualnego Planu Działania (IPD) - opracowywanego w trakcie 2 indywidualnych spotkań. Celem IPD będzie zdefiniowanie indywidualnej ścieżki rozwoju każdego Uczestnika Projektu w kontekście heterogonicznych cech, analiza jego umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Na tej podstawie powstanie zindywidualizowany plan najbardziej adekwatny do indywidualnej sytuacji, potrzeb/oczekiwań każdego z Uczestników Projektu. Grupowego poradnictwa zawodowego - zajęć w formie warsztatów grupowych prowadzonych przez psychologa/doradcę zawodowego. Warsztaty wyposażą Uczestnika w wiedzę i umiejętności z zakresu poruszania się po RP i kompetencji miękkich/społecznych, będą okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń oraz uzyskania niezbędnego wsparcia społecznego.  ...więcej
Z A P R O S Z E N I E
 
Koło Strzeleckie LOK w Moskorzewie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zawodach strzeleckich, które odbędą się 23 kwiecień 2017 r.(niedziela) o godz. 10:00 na strzelnicy w Damianach.  ...więcej
OGŁOSZENIE - Urząd Skarbowy we Włoszczowie
 


  ...więcej
Apel - Komenda Powiatowa Państwowej Staży Pożarnej we Włoszczoiwe pod hasłem "STOP POŻAROM TRAW"
 


  ...więcej
Pokazano 11 - 20 z 326
<< Poprzednie   Następne >>