INFORMACJA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Gmina Moskorzew informuje, że za stan dróg powiatowych odpowiada:

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie.

Dane kontaktowe:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa

tel. (41) 39 41 024

strona: https://zarzaddrogwloszczowa.bip.gov.pl/

e-mail: zdpwloszczowa@op.pl

 

Wykaz dróg i ulic powiatowych dostępny jest na stronie:

https://powiat-wloszczowa.pl/files/file_add/download/22_wykaz_drog_i_ulic_powiatowych.pdf