Fundacja E.ON przedłuża nabór wniosków do programu grantowego

Do końca czerwca został przedłużony nabór wniosków w międzynarodowym programie grantowym „E.ON łączy energię dla klimatu”. Jest on skierowany do organizacji non-profit, start-upów, instytucji edukacyjno-naukowych i think tanków. Dziesięć najlepszych projektów związanych z ochroną klimatu otrzyma wsparcie w łącznej kwocie 100 000 euro.

Program grantowy jest efektem współpracy Fundacji E.ON w Polsce z jej odpowiednikami w Niemczech i na Słowacji. Promuje dekarbonizację Europy oraz dofinansuje najlepsze projekty, mające bezpośredni wpływ na tworzenie zrównoważonej przyszłości.

  • Dziesięciu beneficjentów z Polski otrzyma po 10 000 euro na realizację projektów przeciwdziałających zmianom klimatycznym. Całkowity budżet programu dla każdego uczestniczącego kraju wynosi po 100 000 euro.
  • Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2024, a projekty muszą być zrealizowane do końca maja 2025 na terenie Warszawy. Wszystkie informacje o programie dostępne są na eondlaklimatu.pl.

Cele programu i beneficjenci

Celem programu jest wsparcie realizacji projektów proekologicznych, które przeciwdziałają zmianom klimatycznym i mają bezpośredni wpływ na redukcję emisji CO2. Istotne są także m.in. aspekty edukacyjne zgłaszanego projektu, jak również pomysły na aktywizację społeczności lokalnej w obszarze działań na rzecz klimatu.

O dofinansowanie w ramach programu „E.ON łączy energię dla klimatu” mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacje non-profit, start-upy,  instytucje edukacyjno-naukowe i think tanki. W momencie składania wniosku, oferenci będą zobowiązani wykazać przynajmniej jeden zrealizowany projekt o charakterze społecznym lub z obszaru ochrony środowiska
i klimatu.

Nagrody i sposób ich przyznawania

Całkowity budżet programu grantowego wynosi 100 000 euro i jest jednakowy dla każdego z krajów w nim uczestniczących. Fundacja E.ON w Polsce przyzna dziesięć nagród w wysokości 10 000 euro każda.

Formuła programu przewiduje wyłonienie dziewięciu beneficjentów przez kapitułę programu oraz jednego zdobywcę nagrody publiczności. Będzie to beneficjent wybrany na podstawie ogólnodostępnego głosowania. Odbędzie się ono na stronie internetowej programu grantowego.

Harmonogram programu grantowego

Nabór wniosków trwa od 29 kwietnia do 30 czerwca 2024 roku. Następnie przewiduje się następujący harmonogram ramowy programu grantowego:

  • preselekcja projektów: lipiec 2024,
  • głosowanie publiczności: lipiec – sierpień 2024,
  • obrady kapituły programu: wrzesień – październik 2024,
  • ogłoszenie listy 10 beneficjentów: październik 2024,
  • podpisanie umów z beneficjentami oraz przekazanie grantów: do końca grudnia 2024,
  • realizacja wybranych projektów: do końca maja 2025.

Fundacja E.ON w Polsce zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych terminów. Informacje o wszelkich zmianach będą się pojawiać na specjalnej stronie programu „E.ON łączy energię dla klimatu”: www.eondlaklimatu.pl. Znajduje się tam także regulamin i formularz zgłoszeniowy. Warto śledzić tę stronę internetową. W późniejszym terminie zostanie na niej zrealizowane głosowanie publiczności, a także opublikowana będzie lista beneficjentów.

Komunikacja z organizatorem odbywa się za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej. Wiadomości prosimy kierować na adres: fundacja@eon.pl

 

***

Dodatkowe informacje dla mediów:                           

Biuro prasowe E.ON: +48 (22) 821 41 51

Email: biuro.prasowe@eon.pl