Gminny Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Moskorzew – wyniki

W dniu 29 października 2023 r. na sali widowiskowej Domu Kultury w Chlewicach odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Moskorzew.

W turnieju wzięło udział 28 zawodników w dziewięciu kategoriach wiekowych.

Nad całością przebiegu turnieju czuwała komisja sędziowska w składzie:

  1. Jakub Caban – Sędzia Główny,
  2. Andrzej Jaworski– Sędzia Pomocniczy,
  3. Jarosław Krzysiek– Sędzia Pomocniczy.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria I Szkoły Podstawowe kl I-IV:
Klasy I-IV dziewczynki:
I miejsce – Maria Krzysiek,
II miejsce – Natalia Szczechla,

Klasy I-VI chłopcy:
I miejsce – Michał Koprowski,
II miejsce –Piotr Krzysiek,
III miejsce – Karol Andraczko,
IV miejsce – Krystian Konarski.

Kategoria II Szkoły Podstawowe kl VI-VIII :
Klasa VI – VIII dziewczynki:
I miejsce – Weronika Andraczko,
II miejsce – Julia Lubaś,
III miejsce – Anita Brych.

Klasa VII – VIII chłopcy:
I miejsce – Michał Czech,
II miejsce – Kacper Parzybut,
III miejsce – Dawid Grzyb,
IV miejsce – Aleksander Grochowina,
V miejsce – Wiktor Rydzek.

Kategoria III – Szkoły Średnie:
Szkoły Średnie – dziewczynki:
I miejsce – Oliwia Kiwiorska,
II miejsce – Diana Kiwiorska,
III miejsce – Anna Wójcik.
Szkoły Średnie – chłopcy:
I miejsce – Patryk Stryjewski,
II miejsce – Filip Pakuła.

Kategoria IV Seniorzy:
Kobiety:
I miejsce – Agata Pustuł,
II miejsce – Agnieszka Andraczko,
III miejsce – Karolina Krzysiek.
Mężczyźni:
I miejsce – Jakub Caban,
II miejsce – Kamil Gęsikowski,
III miejsce – Mateusz Lubaś,
IV miejsce – Łukasz Koprowski.

Kategoria V Oldboy
Mężczyźni :
I miejsce – Witold Mirkiewicz,
II miejsce – Jarosław Krzysiek.

Turniej rozpoczęto o godz. 14.00 a zakończono około godziny 18.30. Uroczystego wręczenia pucharów dokonał Wójt Gminy Moskorzew Pan Andrzej Walasek, oraz Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew Pan Sebastian Kosowski.

Dyrektor GOK serdecznie dziękuje wszystkim zawodnikom biorącym udział w turnieju oraz władzom gminy i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za ufundowanie pucharów oraz medali.
Andrzej Jaworski