Informacja o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia przymrozków

 1. W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych na terenie Gminy Moskorzew w dniach 22.04.2024 r. – 23.04.2024 r., Wójt Gminy Moskorzew informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Moskorzewie w terminie do dnia 07 czerwca 2024 r.
  Do wniosku producent rolny musi dołączyć:
  kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r. do ARiMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego ( jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024 r., musi to uczynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o oszacowanie szkód)
 2. kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) – jeżeli posiada zwierzęta
 3. Przypominamy, że powierzchnią gospodarstwa rolnego, którą należy wpisać we wniosku jest powierzchnia zgłaszana do dopłat bezpośrednich w ARiMR. We wniosku należy:
  a) uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy w których straty nie wystąpiły);
  b) oznaczyć we wniosku działki rolne (uprawy) na których wystąpiły szkody w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych (na których konieczne jest przeprowadzenie oględzin i szacowania szkód).
 4. Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników urzędu z wnioskodawcą.
 5. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew.
  Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.
  Druki wniosków o szacowanie szkód dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Moskorzew albo na stronie internetowej Urzędu Gminy Moskorzew. Więcej informacji pod nr tel.: 34 354 20 03 wew. 32.

Pobierz wniosek w PDF