KRUS zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”!

  • konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie,
  • zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu w orientacji poziomej (od 30 sekund do 2 minut) na temat kampanii „Wizja Zero” i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie rolnika i jego rodziny,
  • zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz Oświadczenia (załącznik nr 2 do regulaminu),
  • przesyłając film należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, SmartTV, itp.),
  • termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2024 r.,