„Murowaniec” w Moskorzewie zyskał nowe życie!

Otwarcie „murowańca” w gminie Moskorzew wzbudziło wiele pozytywnych emocji wśród lokalnej społeczności. Przez cały rok będą się tu odbywać międzypokoleniowe spotkania. W zabytku mieści się także Lokalna Izba Historii i Punkt Informacji Turystycznej. Podczas uroczystości otwarcia nie zabrakło atrakcji przybliżających zgromadzonym dzieje Moskorzewa.

W lutym 2022 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie świętokrzyskim. Mieszkańcy zgłaszali w nim zabytki, którym chcieliby dać nowe życie. Jako jedyny w świętokrzyskiem zwyciężył budynek dworski tzw. „Murowaniec” z Moskorzewa. W kolejnym kroku lokalna społeczność przesyłała pomysły na użytkowanie zabytku po jego rewaloryzacji. Fundacja, wspólnie z właścicielem „Murowańca” (Gminą Moskorzew) oraz w konsultacji ze służbami konserwatorskimi, wybrała najlepsze z nich. Pomysły zostały wpisane do umowy na grant w wysokości 1 mln zł dla gminy Moskorzew. Teraz, po rewaloryzacji, „Murowaniec” będzie służyć mieszkańcom i lokalnym stowarzyszeniom przez kolejne lata.

Przecięcie wstęgi, czyli otwarcie „murowańca”

Uroczyste otwarcie miało miejsce 24 czerwca 2024 r. Goście mieli możliwość przejazdu bryczką i poznania lokalnej historii – obrazu życia społeczności wsi. Uroczystość uświetnił występ zespołu Moskorzewianie ze stowarzyszenia „Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi”.

– Otwarcie „Murowańca” to święto mieszkańców Moskorzewa i wszystkich innych osób, którym bliska jest historia tego miejsca. To dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, która wykonała pierwszy krok i zgłosiła „Murowaniec” do Konkursu Nasz Zabytek, możemy spotkać się w tym zrewaloryzowanym obiekcie. Liczę na to, że to miejsce będzie przez kolejne lata tętnić życiem w sposób co najmniej taki, jak w dniu otwarcia – mówi Róża Zabojszcz, menedżer z Fundacji Most the Most.

Nowe funkcje zabytku

W zabytkowym budynku dworskim mieści się Lokalna Izba Historii i Punkt Informacji Turystycznej. Można je odwiedzić od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-19:00. Poza funkcjami stałymi, w „Murowańcu” będą odbywać się: spotkania, warsztaty, wystawy, konkursy. Będzie to też miejsce dla działalności miejscowych stowarzyszeń, m.in. stowarzyszenia „Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi”.

– Szanowni Państwo,  zabytków w Moskorzewie mamy dość dużo , dlatego też każde pozyskane środki są dla nas bardzo ważne. Dzięki Fundacji Most the Most jeden z nich tzw. Murowaniec, zyskał drugie życie. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do tego , że obiekt został odnowiony. Mam nadzieję , że przez najbliższych kilkadziesiąt lat będzie służył lokalnemu społeczeństwu – mówi Marcin Wiekiera, Wójt Gminy Moskorzew.

O „Murowańcu”

„Murowaniec” należy do kompleksu dworskiego w Moskorzewie. W jego skład wchodzą także: dwór, tzw. ,,oficyna” i park. Jest to jedyny wartościowy zabytkowy kompleks dla gminy Moskorzew. Dla lokalnej społeczności ma on ogromne znaczenie historyczne oraz kulturalne.

To tutaj toczyła się historia powstania miejscowości. Z zachowanych źródeł historycznych wynika, iż w to w „Murowańcu” podejmowane były najważniejsze decyzje dla lokalnej społeczności w 1907 r., takie jak założenie przez żonę Augusta Potockiego, Marię Wielkopolską, ochronki dla dzieci. Dwa lata później powstała tu szwalnia, w której uczyły się szyć dziewczęta ze wsi Moskorzew. W 1896 roku z kolei powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Istnieje ona do dziś i jest jedną z najstarszych w województwie świętokrzyskim. To dzięki zespołowi dworskiemu miejscowość Moskorzew zaistniała w historii województwa świętokrzyskiego.

Rewaloryzacja „Murowańca” pomoże w pogłębieniu relacji wielopokoleniowych i zapewni przywrócenie walorów krajobrazowych, jak i historycznych. Dzięki oddolnej inicjatywie Stowarzyszenia Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi w Moskorzewie „murowaniec” uzyskał dofinasowanie do wykonania ekspertyzy budowalnej. Dzięki niej gmina mogła poczynić kolejny krok i skompletować niezbędne dokumenty umożliwiające wykonanie rewaloryzacji budynku.

O Fundacji Most the Most

Misją Fundacji Most the Most jest budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności w odnowę zabytków i muzealiów, wspiera twórczość i rozwój młodych talentów, realizuje projekty odpowiadające na lokalne potrzeby.

 

Kontakt dla mediów

Martyna Krawczonek-Kosior

+48 532 359 018

www.mostthemost.pl