Powiat uzyskał dofinansowanie dla Parafii w Moskorzewie

We wtorek, 21 maja 2024 r., Starosta Włoszczowski – Dariusz Czechowski, Wicestarosta – Łukasz Karpiński i Skarbnik Powiatu – Agnieszka Górska podpisali umowę dotyczącą udzielenia dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Znacząca wartość dotacji będzie wypłacona ze środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie złożonego przez Powiat wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Umowa została podpisana z Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty dz. m. w Moskorzewie – ks. Zbigniewem Chłostą na zadanie pn. „Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w dobudówce północnej Kościoła p.w. św. Małgorzaty w Moskorzewie”.

Ogólny koszt prac, a jednocześnie wysokość dotacji, wynosi 148 939,47 zł. Na tę kwotę składają się pozyskane przez Powiat środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 145 960,68 zł (stanowiące 98% wartości zadania) oraz kwota 2 978,79 zł (2% wartości zadania) wyasygnowane przez Powiat ze środków własnych.

Prace przy zabytku mają zostać wykonane w terminie do 30 października 2024 r.

źródło: https://powiat-wloszczowa.pl/