Sprawozdanie – XXIX Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych Chlewice 2024

W dniu 7 lipca 2024 r. odbył się  XXIX Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych Chlewice 2024 w parku obok starej szkoły w miejscowości Chlewice, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach, współorganizatorem była Gminy Moskorzew. Patronat honorowy nad konkursem objęli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renata Janik, Wojewoda Świętokrzyski Pan Józef Bryk i Starosta Włoszczowski Pan Dariusz Czechowski  oraz Patronat Medialny Echo Dnia Kielce. Do konkursu zgłosiło swoje uczestnictwo 12 zespołów: ADRIANO z Zawiercia, MCZ z Wodzisławia, SEXTREME z Ogrodzieńca, ALBA ROSSA z Nakła, KONKTET z Pilicy, CYGANECZKI z Tarnawej Góry, KAPELA CH DK BENC z Chlewic, NUKSY z Secemina, Leszek Wawrzyła z Sieńska, MOSKORZEWIANIE z Moskorzewa,, Kapela MAŁEGO WŁADKA z Sędziszowa. DISCO PRINCE z Sędziszowa. Jeden zespół nie dojechały lecz w jego miejsce wystąpiły dwa dodatkowe, a mianowicie RESPEKT z Zawiercia i FOREWER z Rzeszówka . W sumie wystąpiło 13 zespołów. Impreza rozpoczęła się o godzinie 15.00 powitaniem, przez dyrektora GOK Andrzeja Jaworskiego, który przywitał zespoły, sponsorów i zaproszonych gości . Kwestią zapowiadania oraz prezentacji zespołów zajął się Pan Sebastian Kosowski. Występy artystyczne trwały od godziny 15.00 do godziny 20:30, a każdy z zespołów mógł przedstawić przed publicznością pięć utworów muzycznych, własnych lub kompozycje innych zespołów.

Ocena zespołów polegała na głosach publiczności, każda z obecnych na przeglądzie osób mogła zagłosować na swój ulubiony zespół, a nad poprawnością głosowania czuwała komisja sędziowska, powołana przez dyrektora GOK Chlewice w składzie: Przewodnicząca- Pani Grażyna Kudła, oraz członkowie Pan Andrzej Jaworski, Pan Ryszard Bożkiewicz  i Pani Paulina Woźniak.

Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymały nagrody rzeczowe  – statyw mikrofonowy, lub mikrofon Carol , lub pulpit pod nuty ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.

Po zakończeniu konkursu komisja sędziowska podliczyła głosy. Ogólna liczba oddanych głosów ważnych na wszystkie zespoły to 305 głosów. Komisja sporządziła protokół z którego wynikło że:

I miejsce z ilością 119 głosów otrzymała  Kapela CH DK BENC z Chlewic    w składzie            5 osobowym: Sebastian Kosowski, Jacek Trela, Jan Kuzia, Bernard Marczewski, Krzysztof Duraj. Nagrodę za zajęcie I miejsca wręczył Pan Pan Marcin Wiekiera Wójt Gminy Moskorzew .

II miejsce z ilością 70 głosów otrzymała  zespół NUKSY z Secemina w   5 osobowym składzie: Karol Wiśniewski, Piotr Wiśniewski, Jakub Klapa, Bartłomiej Andryszek, Olaf Nowak. Nagrodę za zajęcie II miejsca wręczyła Pani Lena Nowak Przewodnicząca Rady Gminy w Moskorzewie.

III miejsce z ilością  49 głosów otrzymał zespół  CYGANECZKI z Tarnawej Góry. Nagrodę za zajęcie III miejsca wręczył Pan Artur Konarski..

Nagrody za zajęcie I miejsca ufundowała Gmina Moskorzew na czele z Wójtem Gminy Panem Marcinem Wiekierą . Nagrodę za zajęcie II, i III miejsca ufundował Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach na czele z Panem Wojewodą Józefem Brykiem.

W trakcie podliczania głosów czas umilił zespół Disco Prince z Sędziszowa, a     na zakończenie przeglądu zespołów muzycznych odbyła się plenerowa zabawa taneczna, którą poprowadził zespół SEXTREME..

Organizator przeglądu Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za wkład finansowy i niefinansowy, występującym  zespołom muzycznym zaproszonym gościom pracownikom, kolegom i koleżanką którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do do zorganizowania tej imprezy.

 

 

                                                         Dyrektor GOK Andrzej Jaworski