Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach organizuje XXIII edycję konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda- Przyjazna Środowisku”

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach organizuje XXIII edycję konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda- Przyjazna Środowisku”. Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa w gospodarstwie.

Konkurs będzie przebiegał w 3 etapach:

  1. Eliminacje gminne
  2. Eliminacje powiatowe
  3. Eliminacje wojewódzkie

Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu województwa świętokrzyskiego, prowadzący produkcję rolniczą.

Zgłoszenia chętnych do wzięcia udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 15 czerwca 2024 roku w Urzędzie Gminy Moskorzew- pokój nr 13. Gospodarstwo należy zgłosić wypełniając deklarację zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1.