Wyniki Turnieju Strzeleckiego z okazji 105 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Wyniki Turnieju Strzeleckiego z okazji 105 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości przeprowadzonego w dniu 11 listopada 2023 r. na strzelnicy w Damianach o puchary: Wójta Gminy Moskorzew Pana Andrzeja Walaska oraz Wójta Gminy Radków Pana Jarosława Dominika.

105 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości uhonorowano odśpiewaniem Hymnu Państwowego przez Wszystkich uczestników zawodów.

Turniej przeprowadzono pomiędzy zaprzyjaźnionymi Klubami Strzeleckimi Moskorzew i Radków, byli również zawodnicy z innych klubów strzeleckich oraz osoby nie zrzeszone. Na listę startową wpisało się 32 zawodników w dwóch kategoriach strzeleckich :

  1. Strzelanie do tarcz na punkty – karabinek: Puchary ufundował W.G. Radków Pan Jarosław Dominik.

I- miejsce z wynikiem 90 pkt. zdobył Robert Bernacki KS Oleszno.

II- miejsce z wynikiem 83 pkt. zdobył Krzysztof Gasiński KS Moskorzew.

III- miejsce z wynikiem 79 pkt. zdobył Paweł Koper KS Moskorzew.

  1. Strzelanie na czas do figurek – pojedynek: Puchary ufundował W.G. Moskorzew Pan Andrzej Walasek.

I- miejsce zdobył Krystian Przepióra KS Włoszczowa.

II- miejsce zdobył Marek Gacia KS Oleszno.

III- miejsce  zdobył Krzysztof Gasiński KS Moskorzew.

 

Ponadto W.G. Radków ufundował puchar dla Pań za najlepszy wynik w obu konkurencjach, który zdobyła Zuzanna Kowalczyk K.S. Krasocin  zdobywając 62 pkt.

Turniej rozpoczęto o godz. 10.00 a zakończono około godziny 14.00. Uroczystego wręczenia pucharów w imieniu Wójt Gminy Moskorzew  Pan Andrzeja Walaska dokonał dyrektor GOK Andrzej Jaworski, oraz Prezes LOK Włoszczowa Pan Andrzej Gieroń. Na zakończenie wszyscy uczestnicy turnieju mogli skosztować kiełbaskę z grilla i pogawędzić przy ognisku.W imprezie brało udział około 50 osób doliczając kibiców.

Zarządy Klubów Strzeleckich Moskorzew i Radków serdecznie dziękują wójtom Panu Jarosławowi Dominikowi i Panu Andrzejowi Walaskowi za honorowy patronat nad naszym turniejem, oraz piękne puchary.

Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach oraz Koło Strzeleckie Moskorzew i Radków.

 

Dyrektor GOK Andrzej Jaworski