Zaproszenie na XXIX Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych Chlewice 2024 r.