Sołectwo w gminie Moskorzew, leży na południowy zachód od tej miejscowości przy drodze do Tarnawej Góry. Wieś sąsiaduje z gminą Szczekociny, a jej zabudowa rozpoczyna się w odległości jednego kilometra od przebiegającej w pobliżu drogi krajowej E-78. Pod względem administracji kościelnej należy do gminy i dekanatu Szczekociny, powiat Zawiercie.

Nazwa wsi pochodzi od słowa daleko, obecnie jednak trudno jest ustalić datę powstania tej wsi, jak i to, o jaką tu mogło chodzić odległość, czy oddalenie, które sprawiło, że tak, a nie inaczej nazwano kiedyś nowo powstałą osadę. Niewykluczone, że to jej pierwszy właściciel mieszkał w innych stronach i miał do niej rzeczywiście daleko.

Dalekie powstało w czasach nowożytnych, być może nie wcześniej niż z końcem XVIII lub na początku XIX wieku. Najpierw był tam przypuszczalnie tylko niewielki folwark, wokół którego z czasem wyrosła większa osada. Już jednak w roku 1827 traktowano ją jako odrębną jednostkę osadniczą, chociaż wówczas odnotowano tam zaledwie jeden dom, w którym mieszkało 5 osób. Ludzi i domów zaczęło przybywać dopiero po uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim, to jest po roku 1864. Terytorialnie wieś była mała, co siłą rzeczy tamowało jej rozwój. W roku 1938 Dalekie miało 106 mieszkańców i 31 domów, w roku 2004 było ich 27 a mieszkańców 73. Ogólna powierzchnia tej wsi obejmuje niemal 165 ha, z czego 145,2 ha to grunty orne, niecały hektar użytki zielone, przeszło 4 ha lasu i 14,7 ha grunty różne.

 

Źródło:

Słownik Geograficzno-Historyczny Powiatu Włoszczowskiego, praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Janaczka, Włoszczowa 2005.