Gmina Moskorzew kolejny raz w gronie najlepszych samorządów

Gazeta „Rzeczpospolita” już po raz 13 wyłoniła najlepsze samorządy w kategorii „Samorządy najlepiej wykorzystujące pieniądze z Unii Europejskiej”, w grupie „Europejski Samorząd – Fundusze Unijne” – gminy  wiejskie. 

Znalezienie się w gronie laureatów w tym rankingu jest dla każdego samorządowca swoistym certyfikatem potwierdzającym dobrą jakość jego pracy. Egzamin z zarządzania Gminą i ze służby mieszkańcom Gminy Moskorzew zdał Jarosław Klimek – Wójt Gminy z naprawdę świetnym wynikiem.

W wykorzystaniu funduszy unijnych wśród  najlepszych samorządów – gmin wiejskich, gmina Moskorzew zajęła 20 miejsce spośród 1576 ocenianych gmin wiejskich w kraju, co stawia ją na trzecim miejscu w województwie Świętokrzyskim, a w powiecie Włoszczowskim okazała się bezkonkurencyjna – najlepsza.

To imponujący wynik, gmina Moskorzew rywalizowała z gminami z całej Polski. Należy przypomnieć, że w ubiegłym roku w tej samej kategorii zajęła również wysokie miejsce. Widać więc, że co roku Samorządowcy z gminy Moskorzew starają się pozyskiwać jak najwięcej środków pochodzących z UE. Pozycja gminy w tym rankingu pozwala stwierdzić, iż gmina stale inwestuje w rozwój infrastruktury oraz mieszkańców, którzy są jej najcenniejszym zasobem.

Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami, oceniała jakość gminy – sytuację finansową i zarządzanie. Pod uwagę brano dochody budżetowe pochodzące z funduszy unijnych, wartość uzyskanych funduszy w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz liczba podpisanych umów w 2010r. na realizację projektów z udziałem funduszy unijnych.   

Polskie samorządy są najlepsze w Unii, są wzorem do naśladowania – podkreślił na uroczystej gali  wręczania nagród zwycięzcom rankingu Samorządów 2011, Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W istocie, rozwój kraju, jego cywilizowany awans, nakłady inwestycyjne, przyspieszenie modernizacyjne zawdzięczamy w dużym stopniu samorządom. To one stanowią o jakości życia w miastach, regionach i gminach, one najlepiej wiedzą, czego potrzebują i oczekują mieszkańcy.

Ten rok jest trudniejszy od poprzednich lat. Niełatwo się rozwijać na tyle intensywnie, aby zajmować wysokie miejsca w rankingu „Rzeczpospolitej” mówi Jarosław Klimek – wójt Gminy Moskorzew. Mimo to stale inwestujemy w rozwój gminy, bo on jest najważniejszy.

Gmina Moskorzew to dla nas wszystkich wyjątkowe miejsce. Miejsce gdzie żyjemy, odpoczywamy, uczymy się czy pracujemy. Jej systematyczny rozwój jest zasługą aktywnej społeczności i dokonywanych przez nią dobrych wyborów. Codziennie obserwujemy zmiany, które zwiększają atrakcyjność naszej gminy.

Systematyczny i konsekwentny rozwój Gminy Moskorzew to zasługa samorządowców i urzędników, ale przede wszystkim wszystkich mieszkańców gminy, którzy czynnie włączają się w przedsięwzięcia realizowane przez gminę Moskorzew. Pomimo dużych trudności, udało się nam zrealizować wiele projektów, co udowadnia, że gmina jest dobrze zarządzana i ciągle się rozwija.

Mimo skromnego budżetu i trudności związanych z pozyskiwaniem środków unijnych Wójt Jarosław Klimek zapewnia, że nadal będzie się ubiegał o pozyskiwanie unijnych funduszy, a dodatkową motywacją są  rankingi samorządów.  

Gmina Moskorzew na XI miejscu w Rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto.

Wyróżnienie dla Gminy Moskorzew w rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto

Gmina Moskorzew znalazła się w gronie Laureatów Rankingu ”Europejska Gmina – Europejskie Miasto”, przygotowanym przez redakcję ”Dziennika Gazety Prawnej” wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, zajmując XI miejsce w województwie świętokrzyskim.

29 września 2010 r. Wójt Jarosław Klimek odebrał w Krakowie dyplom podczas uroczystej Gali IV edycji Rankingu.

Ranking ten wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. W tym przedsięwzięciu uwzględniane są wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są nie tylko władze samorządowe i podległe im jednostki organizacyjne, ale także przedsiębiorcy, rolnicy i organizacje społeczne.

Gmina Moskorzew liderem w pozyskiwaniu środków europejskich

Skuteczność w pozyskiwaniu środków europejskich a przy tym sprawne zarządzanie doprowadziło świętokrzyską gminę Moskorzew na szczyt ogólnopolskich rankingów samorządowych.

W rankingu najlepiej zarządzanych gmin w Polsce, przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” w lipcu 2009 roku, Gmina Moskorzew zajęła drugie miejsce wśród gmin wiejskich oraz dziewiąte miejsce wśród krajowej klasyfikacji pod względem wykorzystania funduszy unijnych.

Kapituła konkursu oceniała przede wszystkim jakość życia mieszkańców i skuteczność zarządzania lokalnych władz. 

List z gratulacjami od prof Jerzego Buzka

Gratulacje od prof. Jerzego Buzka

Wójt naszej Gminy – Jarosław Klimek otrzymał list z gratulacjami od obecnego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzego Buzka. Gratulował on naszej gminie znalezienia się w czołówce najlepiej rozwijających się gmin w Polsce w 2009 roku. To dzięki wspólnym wysiłkom mieszkańców oraz władz gminy Moskorzew, staje się ona przykładem sprawnego i mądrego zarządzania środkami publicznymi, a zarazem miejscem przyjaznym dla pracy i życia.

Gmina Moskorzew już od 2003 roku korzysta skutecznie z funduszy unijnych co widać z każdym rokiem, gmina pięknieje a życie staje się tutaj mniej uciążliwe dla mieszkańców.

Do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo.

Mimo skromnego budżetu i trudności związanych  z pozyskiwaniem środków unijnych Wójt Gminy Moskorzew nadal ubiega się i będzie się ubiegał o pozyskiwanie tych funduszy, a dodatkową motywacją jest obecny ranking samorządów.

O Krystian Wójcik 61 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.