Aktualności

Dodatek Osłonowy na 2024 rok

Wnioski o dodatek osłonowy składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r.  Wnioski złożone po dniu […]