21 listopada 2021 r. w Wiejskim Centrum Kulturalno – Turystycznym w Moskorzewie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Moskorzewie.

Zjazd stanowił okazję do podsumowania pięcioletniej kadencji zarządu gminnego za lata 2016-2021, a także wyboru nowych władz spośród członków zarządów i delegatów z ośmiu  jednostek OSP z terenu gminy Moskorzew.

W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, w podjętych Uchwałach m.in.: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Nowe władze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w gminie Moskorzew na lata 2021 – 2026 przedstawiają się następująco:

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP

PREZES

Kucharczyk Kordian

WICEPREZES

Walasek Andrzej

WICEPREZES

Furmański Sławomir

WICEPREZES

Adamus Adam

KOMENDANT GMINNY

Krzysiek Sławomir

SEKRETARZ

Jaworski Krzysztof

SKARBNIK

Brych Włodzimierz

CZŁONEK ZARZĄDU

Konarski Artur

CZŁONEK ZARZĄDU

Sułecki Krzysztof

CZŁONEK ZARZĄDU

Moś Artur

PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W MOSKORZEWIE DO ZARZĄDU POWIATOWEGO

 

Kucharczyk Kordian

 

Krzysiek Sławomir

 

Konarski Artur

DELEGAT NA ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP

 

Kucharczyk Kordian

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP

PRZEWODNICZĄCY

Malinowski Bogdan

SEKRETARZ

Stradomski Piotr

CZŁONEK

Konarski Jakub

 

O Krystian Wójcik 61 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.