Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10. Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ (Łagów, ul. Zapłotnia; Włoszczowa, ul. Kilińskiego) za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatu kieleckiego oraz powiatu włoszczowskiego.

Pobierz ostrzeżenie Nr 1 [PDF]