Najstarsze pisemne wzmianki o tej placówce duszpasterskiej pochodzą z lat 1373 – 1374, parafia jednak musiała powstać nieco wcześniej. Z opisu Jana Długosza wynika, że Chlewice około połowy XV wieku były jeszcze filią parafii Dzierzgów, ale nie wiadomo, od kiedy i do którego roku.

 

Św. Jakub – patron parafii w Chlewicach

W czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej parafia należała do dekanatu jędrzejowskiego i diecezji krakowskiej, w kieleckiej jest dopiero od XIX wieku. W latach 1867 – 1918 była w dekanacie włoszczowskim, obecnie jest w szczekocińskim.


Kościół w Chlewicach

Pierwsze kościoły tej parafii były drewniane. Ostatni rozebrano w 1862 roku, a w jego miejsce w latach 1862 – 1864 wzniesiono obecny, murowany kościół jednonawowy. Jego fundatorem był Michał Bontani, dziedzic Chlewic i Pradeł.

Kościół w Chlewicach – wewnątrz

W kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła znajdują się:

w ołtarzu głównym obraz Małej Św. Rodziny w. XVII, na desce, przemalowany w 1865 r. przez Adama Kuszczaka. W ołtarzach bocznych obrazy z 1863 r., malował Aleksander Rycerski: w lewym św. Michała Archanioła, w prawym Ukrzyżowania. Chrzcielnica kamienna z początku w. XVII, z podstawą z lwich łap i główkami puttów na czaszy.

Epitafia: 1 – Jakuba Michałowskiego, chorążego i kasztelana bieckiego, marmurowe,

z wypukłorzeźbioną postacią Matki Boskiej z Dzieciątkiem stojącej na kartuszu z herbem Jasieńczyk, 1651 r.;

2 – Jana Kantego Kowalskiego sędziego pokoju (zm. 1846r.);

3 – rodziny Bontanich: Leona i Marianny rodziców, Michała i Zofii dziadków, Franciszka, Wincentego i Jana braci, wystawione po poł. w. XIX.

Monstrancja rokokowa 1750 r., fundacji Jana Dulębskiego dziekana jędrzejowskiego, proboszcza chlewickiego.

Kielich gładki z czworodzielną stopą, druga poł. w. XVIII.

Puszka gładka 1795 r.

Relikwiarzyk kartuszowy pierwsza poł. w. XIX.

Kociołek na wodę ok. poł. w. XVII.

Ornaty: 1 – z tkaniny w. XVIII; 2 – z bokami z przeaplikowanym haftem druga poł. w. XVIII.

Dzwon na wieży kościelnej w Chlewicach

Do parafii św. Jakuba Apostoła, należą następujące miejscowości: Chlewice, Damiany, Jadwigów oraz Jaronowice – leżące w powiecie jędrzejowskim.

W roku 1856 parafia liczyła 511 wiernych, a w 2003 – 1128.

W Chlewicach znajduje się kapliczka przydrożna z ok. poł. w. XIX, drewniana, na słupie, typu skrzynkowego z kolumienkami, profilowaną sygnaturką i wspornikami.

Figurka Matki Boskiej

Źródło:

  1. Słownik Geograficzno – Historyczny Powiatu Włoszczowskiego, praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Janaczka
  2. Katalog zabytków sztuki, pow. włoszczowski.