Wiejskie Centrum Turystyczno-Kulturalne jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej oraz promowanie gminy. Popularyzacja gminy i jej walorów w sieci internetowej, a także rozwój społeczeństwa informatycznego w szczególności poprzez organizację obsługi komputera i dostępu do Internetu.

WCK-T swą działalność prowadzi od marca 2007 r. i zostało zbudowane w ramach  działania „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, Sektorowego programu operacyjnego, 'Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006”. 

Projekt obejmował budowę i wyposażenie WCKT w Moskorzewie, a jego głównym celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy.

Wiejskie Centrum Kulturalno – Turystyczne w Moskorzewie

W maju 2008 roku  funkcję pełniącego obowiązki dyrektora WCK-T, po Pani Małgorzacie Kozłowskiej objął Pan Tomasz Szczechla. Z inicjatywy nowego kierownika czas działania centrum wydłużył się o godzinę, aby młodzież i dorośli mogli korzystać dłużej z kafejki internetowej. Została nawiązana współpraca z nowo powstałym zespołem ludowym „Moskorzewianie”, którego próby wokalne odbywają się w Centrum pod czujnym okiem pana Leszka Wawrzyły.

WCK-T chętnie wspiera i pomaga w promowaniu powstałemu Stowarzyszeniu „Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi”.

Obecnie w centrum dzieci i młodzież szkolna  może się uczyć gry na instrumentach muzycznych, jednak największym zainteresowaniem cieszy się kafejka internetowa.

WCK – T w Moskorzewie – kafejka internetowa

W przyszłości w siedzibie Centrum ma powstać nowoczesna siłownia, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom gminy, prowadzone też będą zajęcia z aerobiku i kursu tańca.

 W budynku WCK-T została utworzona Izba Pamięci Narodowej, poświęcona wielkiemu Wodzowi Tadeuszowi Kościuszce oraz kawiarenka internetowa.

WCK – T, swą ofertę kieruje nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla całej społeczności gminnej. Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych ma przyczynić się do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców.

„Jesienią nie można się nudzić-warsztaty dla dzieci i młodzieży” W czerwcu 2014 r. Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne złożyło wniosek pn.”Jesienią nie można się nudzić –warsztaty dla dzieci i młodzieży” . 

Wniosek został złożony do Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. 

Projekt polega na realizacji jesienią i zimą cyklu warsztatów związanych z muzyką, tańcem i teatrem w ramach pozaszkolnych form aktywności kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Warsztaty mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców Regionu LGD i promowania walorów kulturowych i folkloru regionu.

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnych i gimnazjalnym, mieszkających w Gminie Moskorzew, zainteresowanych podnoszeniem swoich umiejętności i kultywowaniem tradycji ludowych.   „Jesienią nie można się nudzić-warsztaty dla dzieci i młodzieży”

W ramach realizacji operacji warsztaty muzyczne, taneczne i teatralne prowadzone są w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym w Moskorzewie oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewicach pod nadzorem profesjonalnych instruktorów. Udział młodzieży w warsztatach jest bezpłatny .   Okres realizacji projektu to listopad -grudzień 2014,styczeń-luty 2015 r.   Wartość projektu to 10 997,99 zł

O Krystian Wójcik 68 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.