Realizując zadania, wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o  krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Cyberbezpieczeństwo  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  to  „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność i autentyczność przetwarzanych  danych  lub  związanych  z  nimi  usług  oferowanych  przez  te   systemy” (art.  2  pkt.4)  Ustawy  z  dnia   5  lipca  2018r.  o   krajowym  systemie  cyberbezpieczeństwa(Dz.U. z 2018r.poz. 1560).

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

 • Ataki z użyciem złośliwego oprogramowania  (malware, wirusy, itp.);
 • Ataki z wykorzystaniem złośliwego kodu na stronach internetowych;
 • Ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję);
 • Ataki na aplikacje internetowe;
 • SPAM – niechciana korespondencja ;
 • Blokowanie dostępu do usług;
 • Kradzież tożsamości;;
 • Wyciek danych;

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 • Systematyczne aktualizowanie systemu operacyjnego i aplikacji;
 • Instalacja i użytkowanie oprogramowania przeciw wirusom i spyware. Najlepiej stosować ochronę w czasie rzeczywistym;
 • Nie otwieranie plików nieznanego pochodzenia;
 • Korzystanie ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które mają ważny certyfikat bezpieczeństwa, chyba, że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna;
 • W e-mailach nie należy wysyłać żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu, powinny być np. zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane – hasło należy przekazać w  sposób bezpieczny;
 • Nie odwiedzać zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia;
 • Nie należy używać niesprawdzonych programów zabezpieczających;
 • Należy wykonywać kopie zapasowe ważnych danych i przechowywać je w  bezpiecznym e-mailu
 • Należy pamiętać, że żaden bank, czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Bardzo ważne jest aby każdy użytkownik komputera, smartphona czy też usług internetowych zrozumiał jak ważne jest stosowanie zabezpieczeń aby ustrzec się przed zagrożeniami z tym związanymi. Najlepszym sposobem jest zapobieganie poprzez stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa.

Źródła: