Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Małgorzaty, pierwotnie wzmiankowany w 1334 roku.

Kościół pw. Św. Małgorzaty w Moskorzewie

Obecny wzniesiony w końcu w. XIV staraniem Klemensa z Moskorzewa herbu Pilawa, podkanclerzego koronnego. Jest to ceglana budowla z okazałą wieżą nad kruchtą. Przed 1558 zamieniony przez Moskorzewskich na zbór kalwiński, po 1562 ariański. Restaurowany gruntownie kosztem Potockich 1892 -1906.

Kościół pw Św. Małgorzaty w Moskorzewie, dekorowane herbami Pilawa gotyckie drzwi do świątyni

Wewnętrzny wystrój kościoła zmieniał się w ciągu wieków wielokrotnie. Trudno się więc dziwić, że zabytkowych obiektów jest w nim niewiele. Pomijając kamienne epitafia z XVI i XVII wieku, trzeba wymienić dwa ołtarze boczne, jeden z 1637 roku, drugi z około 1700. Ołtarz główny barokowy z rzeźbą św. Małgorzaty w zwieńczeniu, wykonany został w pierwszej połowie XVIII wieku, a kaplicę od strony południowej dobudowano dopiero około 1900 roku.

W okresie przedrozbiorowym parafia należała do diecezji krakowskiej i przypisana była do dekanatu jędrzejowskiego. Po upadku Polski znalazła się w diecezji kieleckiej. W latach 1818 -1867 była w dekanacie dzierzgowskim, następnie do 1918 we włoszczowskim. W 1918 roku znalazła się w dekanacie szczekocińskim i jest w nim nadal.

Figurka Św. Jana Nepomucena w Moskorzewie

 

Obecnie parafię tworzą następujące wioski: Moskorzew, Chebdzie, Chlewska Wola, Lubachowy i Perzyny.

W roku 1856 parafia liczyła 819 wiernych, w tym 439 kobiet i 380 mężczyzn, na koniec roku 2008 – 1212 wiernych.

 

Źródło:

  1. Słownik Geograficzno – Historyczny Powiatu Włoszczowskiego, praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Janaczka, Włoszczowa 2005.