Ochotnicze Straże Pożarne działają w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej, prawo o stowarzyszeniach oraz statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zarejestrowana jest w sądzie jako stowarzyszenie, posiada osobowość prawną i jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej.

Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w myśl art.32.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej – ponosi gmina.

Na terenie gminy Moskorzew działa 8 jednostek OSP.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MOSKORZEWIE

JEDNOSTKA W KSRG

DANE JEDNOSTKI

Adres

29-130 Moskorzew
Moskorzew 96

Numer KRS

0000068023

NIP

6562084502

REGON

292421838

Forma prawna

Stowarzyszenie

ZARZĄD

PREZES

Krzysiek Kazimierz

WICEPREZES – NACZELNIK

Krzysiek Sławomir

WICEPREZES

Kucharczyk Kordian

ZASTĘPCA NACZELNIKA

Walasek Leszek

SEKRETARZ

Adamus Piotr

SKARBNIK

Kucharczyk Justyna

GOSPODARZ

Stradomski Piotr

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHLEWICACH

JEDNOSTKA W KSRG

DANE JEDNOSTKI

Adres

29-130 Moskorzew
Chlewice

 

ul. 16-go Stycznia 32

Numer KRS

0000080801

NIP

6562084488

REGON

292425948

Forma prawna

Stowarzyszenie

ZARZĄD

PREZES

Bryła Zdzisław

WICEPREZES – NACZELNIK

Kuleta Norbert

WICEPREZES

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

 

SEKRETARZ

Jaworski Krzysztof

SKARBNIK

Gasiński Wacław

GOSPODARZ

Bryła Jacek

                           

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DAMIANACH

 DANE JEDNOSTKI

Adres

29-130 Moskorzew
Damiany 25

Numer KRS

0000053883

NIP

6562084465

REGON

292421809

Forma prawna

Stowarzyszenie

 ZARZĄD

PREZES

Licznerski Andrzej

WICEPREZES – NACZELNIK

Konarski Szymon

WICEPREZES

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

 

SEKRETARZ

Zbroński Radosław

SKARBNIK

Pechta Mariusz

GOSPODARZ

Cieślik Cezary

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHLEWSKIEJ WOLI

DANE JEDNOSTKI

Adres

29-130 Moskorzew
Chlewska Wola 46

Numer KRS

0000071107

NIP

6562085482

REGON

292425322

Forma prawna

Stowarzyszenie

ZARZĄD

PREZES

Moś Artur

WICEPREZES – NACZELNIK

Furmański Sławomir

WICEPREZES

Stawiarz Robert

ZASTĘPCA NACZELNIKA

Pawlik Łukasz

SEKRETARZ

Furmańska Roksana

SKARBNIK

Kocela Tomasz

GOSPODARZ

Kocela Adam

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBACHOWACH

DANE JEDNOSTKI

Adres

29-130 Moskorzew
Lubachowy 31

Numer KRS

0000057699

NIP

6562067969

REGON

292397407

Forma prawna

Stowarzyszenie

ZARZĄD

PREZES

Gondarczyk Mirosław

WICEPREZES – NACZELNIK

Brych Włodzimierz

WICEPREZES

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

 

SEKRETARZ

Szydłowski Wojciech

SKARBNIK

Ćwikliński Jerzy

GOSPODARZ

Domagała Jan

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MĘKARZOWIE

DANE JEDNOSTKI

Adres

29-130 Moskorzew
Mękarzów 35

Numer KRS

0000060490

NIP

6562085476

REGON

292429410

Forma prawna

Stowarzyszenie

ZARZĄD

PREZES

Adamus Adam

WICEPREZES – NACZELNIK

Grabowski Piotr

WICEPREZES

Krzysztof Adamus

ZASTĘPCA NACZELNIKA

 

SEKRETARZ

Malinowski Tomasz

SKARBNIK

Pustuł Marcin

GOSPODARZ

Malinowski Bogdan

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TARNAWEJ GÓRZE

DANE JEDNOSTKI

Adres

29-130 Moskorzew
Tarnawa Góra 24

Numer KRS

0000066365

NIP

6562084471

REGON

292421815

Forma prawna

Stowarzyszenie

ZARZĄD

PREZES

Otczyk Radosław

WICEPREZES – NACZELNIK

Ligorowski Marcin

WICEPREZES

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

 

SEKRETARZ

Malinowski Tomasz

SKARBNIK

Andraczko Artur

GOSPODARZ

Sułecki Leszek

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JADWIGOWIE

DANE JEDNOSTKI

Adres

29-130 Moskorzew
Jadwigów 13

Numer KRS

0000155146

NIP

6562084494

REGON

292421821

Forma prawna

Stowarzyszenie

ZARZĄD

PREZES

Konarski Artur

WICEPREZES – NACZELNIK

Urban Marek

WICEPREZES

Konarski Grzegorz

ZASTĘPCA NACZELNIKA

 

SEKRETARZ

Gaim Grzegorz

SKARBNIK

Gaim Andrzej

GOSPODARZ

Urban Józef

 

 

O Krystian Wójcik 95 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.