Stacjonarna praca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  na terenie Powiatu Włoszczowskiego

Starosta Włoszczowski informuje, że z dniem 1 czerwca 2021 r. zostaje wznowiona stacjonarna praca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że na terenie Powiatu Włoszczowskiego działają dwa punkty pomocy prawnej tj.: w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 – pok. Nr 100 na parterze oraz w Urzędzie Gminy Secemin, ul. Struga 2 – pok. Nr 4 na parterze.

W punkcie we Włoszczowie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja. Zadania te realizowane są przez adwokatów i radców prawnych w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 11.30.

Punkt w Seceminie prowadzony jest przez organizację pozarządową „Fundacja Młodzi Ludziom” z siedzibą w Łodzi. W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja. Punkt  jest czynny  w dni robocze według następującego harmonogramu:

  • poniedziałek, piątek – w godz. 12.00 – 16.00,
  • wtorek, środa – w godz. 7.30 – 11.30,
  • czwartek – w godz. 9.00 – 13.00

Zgłoszeń na wizytę dokonuje się:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 504-752-871 – czynny w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.30, wtorki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30, piątki w godz. 7.30 – 13.30,
  • mailowo pod adresem: bok@powiat-wloszczowa.pl ,
  • poprzez stronę internetową dostępną pod tym adresem .

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Informacja
o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

O Krystian Wójcik 68 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.