I miejsce w konkursie „Nasz Zabytek” 1 000 000 złotych na remont Murowańca

Gmina Moskorzew otrzyma grant w wysokości 1 miliona złotych na rewaloryzację zabytkowego budynku tzw. Murowańca za zajęcie I miejsce w województwie świętokrzyskim w konkursie „Nasz Zabytek” organizowanym przez fundację Most The Most z Warszawy. Prace renowacyjne w obiekcie mają potrwać do 30 listopada 2023 roku i pochłoną łącznie około 1,1 miliona złotych, z czego brakujące 100 tysięcy dołoży gmina Moskorzew ze swojego budżetu.


Fundacja Most the Most w lutym 2022 roku ogłosiła w Świętokrzyskiem I Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zgłaszali w nim zabytki, którym chcieliby dać nowe życie.

Społeczność Moskorzewa zaangażowała się w konkurs. Dzięki temu, w połączeniu z chęcią do współpracy Gminy Moskorzew, w I konkursie Nasz Zabytek w województwie świętokrzyskim zwyciężył…

BUDYNEK DWORSKI „MUROWANIEC”

Teraz czas na pomysł!

Teraz nadszedł czas, żebyście wspólnie z sąsiadami, bliskimi, przyjaciółmi wymyślili funkcje, które ten zabytkowy obiekt będzie pełnić po przeprowadzeniu w nim prac modernizacyjnych. Teraz macie wpływ na to, jak jeszcze ten zabytek będzie Wam służyć przez następne lata.

Od 16 maja do 6 czerwca 2022 r. zgłoś pomysł w jaki sposób chcesz użytkować zabytek. Pomysł będzie można zgłosić tutaj przez elektroniczny formularz lub przez telefon (+48 517 884 088 lub 22 47 55 111).

zgłoś pomysł! – od 16 maja do 6 czerwca

 

Zaangażuj się, to tylko kilka prostych kroków!

1. Wymyśl jak nadać zwycięskiemu zabytkowi nowe życie*

3. Zachęć bliskich, sąsiadów, żeby również przesłali nam swoje pomysły.

*Przygotowaliśmy kilka punktów, które pomogą Ci wypełnić zgłoszenie. Zastanów się jak realizacja Twojego pomysłu:

  • będzie służyć mieszkańcom?
  • uwzględnia dostępność dla osób z niepełnosprawnością? Kto będzie mógł korzystać z nowej funkcji zabytku?
  • może integrować lokalną społeczność i wspierać międzypokoleniową współpracę?

O ZABYTKU

„Murowaniec” należy do kompleksu dworskiego w Moskorzewie. W jego skład wchodzą także: dwór, tzw. ,,oficyna” i park. Jest to jedyny wartościowy zabytkowy kompleks dla gminy Moskorzew. Dla lokalnej społeczności ma on ogromne znaczenie historyczne oraz kulturalne.

To tutaj toczyła się historia powstania miejscowości Moskorzew. Z zachowanych źródeł historycznych wynika, iż w to w Murowańcu podejmowane były najważniejsze decyzje dla lokalnej społeczności w 1907 r., takie jak założenie przez żonę Augusta Potockiego, Marię Wielkopolską, ochronki dla dzieci. Dwa lata później powstała tu szwalnia, w której uczyły się szyć dziewczęta ze wsi Moskorzew. W 1896 roku z kolei powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Istnieje ona do dziś i jest jedną z najstarszych w województwie świętokrzyskim.

To dzięki zespołowi dworskiemu miejscowość Moskorzew zaistniała w historii województwa Świętokrzyskiego.

Rewaloryzacja Murowańca pomoże w pogłębieniu relacji wielopokoleniowych i zapewni przywrócenie walorów krajobrazowych jak i historycznych.

Dzięki oddolnej inicjatywie Stowarzyszenia Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi w Moskorzewie „Murowaniec” uzyskał dofinasowanie do wykonania ekspertyzy budowalnej. Dzięki niej gmina mogła poczynić kolejny krok i skompletować niezbędne dokumenty umożliwiające wykonanie rewaloryzacji budynku.

Źródło: https://mostthemost.pl/nasz-zabytek-swietokrzyskie/

Podpisanie umowy z wykonawcą na rewaloryzację zabytkowego obiektu tzw.  „Murowańca”

24 kwietnia 2023 r. Wójt Gminy Moskorzew podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Konserwacji Obiektów Zabytkowych z Łodzi na rewaloryzację zabytkowego budynku tzw.  Murowańca. Remont zabytkowego obiektu jest możliwy dzięki wygranej w konkursie wojewódzkim „Nasz Zabytek” organizowanym przez warszawską Fundację Most the Most i  pochłonie ok 1,1 miliona złotych.


30 maja 2023 r. rozpoczął się I etap prac związanych z rewaloryzacją tzw. Murowańca polegających na wykonaniu więźby dachowej i pokrycia.  Gmina  Moskorzew na tą inwestycję otrzymała dotację w wysokości 1 miliona złotych za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Nasz Zabytek” zorganizowanym przez Fundację Most The Most z Warszawy.

Jednocześnie przy budynku trwają badania archeologiczne w postaci wykopów prowadzone są wewnątrz budynku oraz po stronie zewnętrznej jego murów.


Prace przy rewaloryzacji budynku tzw. Murowańca postępują na chwilę obecną budynek zyskał zupełnie nowy dach, który jest odzwierciedleniem istniejącej do tej pory konstrukcji. Jednocześnie trwają prace przy renowacji ścian oraz stolarki okiennej i drzwiowej.


 

Postęp prac przy Murowańcu w Moskorzewie

Prace przy Murowańcu w Moskorzewie nadal trwają. Na obecną chwilę udało się skończyć orynnowanie, zamontować okna i drzwi, na ukończeniu są tynki wewnątrz budynku, instalacja wentylacyjna i elektryczna oraz wykonanie opaski wokół obiektu. W trakcie są roboty związane z odtworzeniem podłóg, wejścia do budynku, montażem parapetów. Prace pozostałe do wykonania to: malowanie wewnątrz, roboty wykończeniowe, przywrócenie ładu i porządku na terenie wokół budynku.

Ze względu na długotrwałe, wieloletnie zawilgocenie wodami opadowymi ścian i sklepień budynku oraz brakiem szczelnego dachu prace wewnętrzne niestety się przedłużają. Ponadto panujące w miesiącu grudniu i styczniu warunki atmosferyczne dodatkowo opóźniły roboty budowlane. Teren, na którym położony jest zabytkowy obiekt jest podmokły, co dodatkowo utrudnia prace wokół budynku. Mimo trudności, Wykonawca jest obecny na terenie budowy pracownicy wykonują roboty zgodnie z technologią i dokumentacją projektową.