Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny
Moskorzew 42,
29-130 Moskorzew
tel. 34 354 20 03 wew. 31

Gmina

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Moskorzew

118

46

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 451 616,03 zł

aktualizacja: III kwartał 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie – https://www.czystepowietrze.gov.pl/