Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny
Moskorzew 42,
29-130 Moskorzew
tel. 34 354 20 03 wew. 31

Gmina

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Moskorzew

141

57

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 142 315,26 zł

aktualizacja: I kwartał 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie – https://www.czystepowietrze.gov.pl/