Dawna, długo używana nazwa wsi brzmiała Pyrzyny. Słowo pyrzyna, czy później perzyna w języku staropolskim oznaczało popielisko, zgliszcza. Późnośredniowieczne znaczenie tego słowa w nazwie wsi sugeruje, że najprawdopodobniej została ona założona na terenie wypalonego lasu.

Perzyny początkowo związane były z moskorzewskimi Pilawitami i zapewne im zawdzięczają swoje powstanie. Wieś po raz pierwszy wspominają księgi sądowe krakowskie pod rokiem 1376. Jak świadczą przekazy źródłowe z lat 1403 – 1424, wieś miała wtedy przynajmniej dwóch właścicieli.

Perzyny z lotu ptaka

Jedna z tych rodzin, posiadająca tam swoje działy, przybrała nazwisko Pyrzyńskich. Stanisław Pyrzyna w latach dwudziestych XV wieku pisał się również jako Stanisław

z Lubachowów Wygnanowy i ze Szczekocin, gdzie widocznie miał jakieś posiadłości lub skąd wywodził się jego ród. W roku 1487 jeden z zapisów poświadcza istnienie w Perzynach karczmy. Prowadził ją wtedy Stanisław Kania.

W roku 1507 właścicielem części dóbr w Pyrzynach był Jakub Prokoszowic, w roku zaś 1512 jako jeden z dziedziców Woli Kuczkowskiej i Pyrzyn występuje Jakub Kuczkowski.

Bagno „Płynik” w Perzynach

W roku 1530 właściciel omawianej wioski Jan Piskorzowski z Piskorzowic koło Wodzisławia zadłużył się u Jakuba Prokoszowica z Kuczkowa i dał mu Perzyny w zastaw. Przypuszczalnie jeszcze w XVI wieku wieś w całości przejęli Moskorzewscy z Moskorzewa.

Mieli ją także w początkach XVII wieku. Wiadomo, że w roku 1623 dziedziczyli ją Remigian, Andrzej i Mateusz Moskorzewscy. Za ich czasów wieś miała dwóch kmieci i jednego zagrodnika.

Po nich Perzyny posiadali Ważyńscy, a w XVIII stuleciu Michałowscy z niedalekiej Słupi. Po śmierci Józefa Michałowskiego w roku 1755 Perzyny i Moskorzew przejął jaden z jego synów Jan, kapitan wojsk koronnych. Także w późniejszych czasach majątek dworski w Perzynach należał do właścicieli Moskorzewa lub też dziedziców sąsiednich wsi.

W roku 1827 w Perzynach było 5 gospodarstw, w których mieszkało 50 osób. W tym czasie ich dziedzicami byli już Potoccy. Przypuszczalnie gospodarowali tam do uwłaszczenia chłopów w 1864 roku.

W roku 1938 Perzyny razem z tamtejszym dworem liczyły 52 mieszkańców. Gospodarstw chłopskich natomiast było tam tylko 8.

W roku 2004 Perzyny liczyły zaledwie 29 osób, zamieszkujących 10 domów. Wieś należy do obrębu geodezyjnego Moskorzew, jej obszar więc wliczony został do ogólnej powierzchni Moskorzewa.

 

Źródło:

Słownik Geograficzno-Historyczny Powiatu Włoszczowskiego, praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Janaczka, Włoszczowa 2005.