Na stronie zamieszczono wnioski do pobrania. Pliki zapisane są w formacie PDF lub doc(x). Preferowana aplikacja umożliwiająca otwieranie plików PDF to Adobe Reader. Natomiast dla plików doc(x) jest to Microsoft Office lub Libre Office.

Podatki i opłaty

Zwrot podatku akcyzowego

Gospodarowanie odpadami

Planowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska

Urząd Stanu Cywilnego

Sprawy Obywatelskie

Rejstr działalności regulowanej

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Inne