♦ Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie

             Dyrektor: Monika Bolewska

 W skład Zespołu wchodzą następujące placówki oświatowe:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Moskorzewie
  • Publiczne Przedszkole Samorządowe w Moskorzewie
Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie
Moskorzew 97
29 – 130 Moskorzew
tel. (34) 35 42 080 / e-mail: zpo.moskorzew@moskorzew.pl

 

♦   Zespół Placówek Oświatowych w Chlewicach

          Dyrektor: Beata Stańczyk

W skład Zespołu wchodzą następujące placówki oświatowe:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Chlewicach
  • Publiczne Przedszkole w Chlewicach 
Zespół Placówek Oświatowych w Chlewicach
ul. Błonie 23
Chlewice
29 – 130 Moskorzew
tel. (34) 35 46 518 / e-mail: zpo.chlewice@moskorzew.pl