Wójt Gminy Moskorzew
Marcin Wiekiera
29-130 Moskorzew 42
tel. (34) 35 42 003
e-mail: marcin.wiekiera@moskorzew.pl

Sekretarz Gminy: Piotr Wawer
tel. (34) 35 42 003 wew. 22
e-mail: piotr.w@moskorzew.pl

Skarbnik Gminy: Magdalena Kowalik
tel. (34) 35 42 003 wew. 26
e-mail: magdalena.k@moskorzew.pl

Z-ca Skarbnika Gminy: Małgorzata Kozłowska
tel. (34) 35 42 003 wew. 36
e-mail: malgorzata.kozlowska@moskorzew.pl

O Krystian Wójcik 68 artykułów
Autor nie ma jeszcze żadnych osobistych lub biograficznych informacji na swoim profilu autora.