W skład gminy wchodzi 13 sołectw obejmujących następujące miejscowości: Chlewice, Chlewska Wola, Dalekie, Damiany, Dąbrówka, Chebdzie, Jadwigów, Kolonia Chlewice, Lubachowy, Mękarzów, Moskorzew, Przybyszów, Tarnawa-Góra. Miejscowość Perzyny nie ma sołtysa i organizacyjnie usytuowana jest w sołectwie Moskorzew jako bezpośrednio przylegająca.

 

 

 

Lp. Nazwa Sołectwa Sołtys
1 Moskorzew Danuta Pawlik
2 Chlewice Wieś Andrzej Siekanka
3 Chlewice Kolonia Józef Lipecki
4 Damiany Agnieszka Grzyb
5 Chlewska Wola Tomasz Stawiarz
6 Lubachowy Arkadiusz Pustuł
7 Jadwigów Janusz Szczechla
8 Chebdzie Piotr Wiekiera
9 Mękarzów Wiktor Dudek
10 Dąbrówka Edyta Zmorzyńska
11 Przybyszów Przemysław Kuśmierski
12 Dalekie Agnieszka Błaut
13 Tarnawa Góra Paweł Błaut