Z krakowskich ksiąg sądowych dowiadujemy się, że dziedzicami Damian w roku 1376 byli Jaroszek i Przecław. Są to pierwsi znani właściciele tej miejscowości. Z tego samego źródła wiadomo, że w roku 1396 Damiany należały do Miroszka herbu Wąż. Źródła z końca XIV wieku wymieniają kilka osób z tej wsi, będących prawdopodobnie jej współwłaścicielami. Są to: Jaszek, Piotr, Miroszek herbu Wąż brat Andrzeja, Maciej, Budek i Paszek. W roku 1422 należały do braci Stanisława, Mikołaja i Jana.

Remiza w Damianach

W spisach poborowych z 1581 roku jako właściciele wsi występują Dembińscy oraz Piotr Zborowski, do którego należał jeden łan ziemi i Adam Gralowski, posiadający półtora łana ziemi.

W roku 1623 właścicielami Damian byli: Stanisław Jordan, Marcin Wereszyński

i Gabriel Grabowski. Potomkowie tego ostatniego występowali tam jeszcze w połowie XVIII wieku. Przy końcu XVII wieku jako współwłaściciel Damian występuje Albert Kącki.

Remiza w Damianach

W roku 1827 wieś dzieliła się na Damiany Kotarskie, które miały 5 domów i 36 mieszkańców oraz Damiany Michałowskie mające 3 domy i 30 mieszkańców.

W drugiej połowie XIX stulecia już w jednych Damianach domów było 20, a mieszkańców 207. Wieś liczyła wtedy 227 mórg. Niezbyt urodzajna gleba i znaczna ilość mieszkańców sprawiła, że część z nich trudniła się wtedy furmaństwem, odstawiając głównie płody rolne na kolej warszawsko-wiedeńską. W roku 1938 Damiany miały 290 mieszkańców i 37 domów,

a w roku 2004 – 167 osób zamieszkałych w 68 domach.

Strzelnica obok budynku OSP w Damianach

Od roku 1959 Damiany mają jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, która  posiada samochód gaśniczy.

Obszar wsi wynosi 221,6 ha, z czego 164,8 ha zajmują grunty orne, użytki zielone 1,2 ha, lasy 31,5 ha, a pozostałe grunty 24,1 ha.

 

Źródło:

  1. Słownik Geograficzno-Historyczny Powiatu Włoszczowskiego, praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Janaczka, Włoszczowa 2005.