Położenie

Gmina Moskorzew położona jest w zachodniej części województwa świętokrzyskiego przy granicy z województwem śląskim, na południowym krańcu powiatu włoszczowskiego, na obszarze Niecki Włoszczowskiej. Na obszarze gminy swoje źródła ma Biała Nidy i jej dopływ Kwilinka. Przez terytorium Gminy przebiega ważna droga krajowa 78 z Chmielnika do przejścia granicznego w Chałupkach, odchodzi od niej sieć dróg powiatowych. Przez Gminę przebiegają dwa ważne szlaki turystyczne: szlak kościuszkowski oraz rowerowy szlak „Miejsca Mocy”.

Powiat włoszczowski

 

Malownicze krajobrazy, znajdujące się w okolicy kompleksy leśne, ekologicznie czyste środowisko naturalne stanowią atuty gminy oraz tworzą doskonałe warunki do uprawiania agroturystyki.

Charakterystycznymi cechami przestrzeni gminy są znaczne ilości terenów ornych (54,5%), zróżnicowana jakość gleb, średnio korzystne warunki wodne i wyższa od średniej wojewódzkiej, wynosząca 27,8 % lesistość.

Użytki rolne zajmują 65,6% powierzchni, z czego na grunty orne przypada 54,5%, a na użytki zielone 11,6%.

Gmina Moskorzew zajmuje obszar 71,29 km², w jej skład wchodzi 13 sołectw.  Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosi 6,4 ha.

Gmina stanowi 7.87% powierzchni powiatu.