Informacja dotycząca procedury zamiany nieruchomości

Wójt Gminy Moskorzew informuje, że uzyskał za pośrednictwem Nadleśnictwa Koniecpol zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach na zmianę nieruchomości. Przedmiotowa zamiana nieruchomości pozwoli na uregulowanie własności gruntów zajętych pod drogi w Miejscowości Mękarzów i Perzyny.