Informacja w sprawie dnia wolnego od pracy

Wójt Gminy Moskorzew niniejszym informuje, że dzień 17 listopada 2023 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Moskorzewie, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Moskorzew Nr 59/2023 z dnia 30 października 2023 roku.