Uprawa ziemniaków- przepisy obowiązujące podmioty zajmujące się uprawą ziemniaków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach oddział w Jędrzejowie przypomina, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2020 r. każdy podmiot (rolnik, przedsiębiorca), który uprawia ziemniaki konsumpcyjne lub paszowe i wprowadza je do obrotu (sprzedaje) wymaga rejestracji, niezależnie od powierzchni, na jakiej te ziemniaki uprawia. Obowiązkowi rejestracji podlega również każdy podmiot uprawiający ziemniaki na powierzchni powyżej 1,5 ha, wykorzystujący cały plon na własne potrzeby (pomimo, iż nie sprzedaje ziemniaków).

Aby się zarejestrować należy złożyć wniosek o wpis do Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (za pośrednictwem oddziału w Jędrzejowie).

Wpis nie podlega żadnej opłacie.

Wniosek można pobrać na stronie http://piorin.gov.pl/wiorin/swietokrzyskie/ lub w siedzibie oddziału WIORIN w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego 30. Wypełniony i podpisany wniosek można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

Ponieważ ziemniak jest rośliną atakowaną przez groźne choroby i szkodniki nadzór Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa nad uprawą i obrotem ziemniakami,  ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego.

 

źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach