GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY MOSKORZEW

W dniu 28 kwietna 2024 r. na sali widowiskowej Domu Kultury w Chlewicach odbył się  Gminny Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Moskorzew. W turnieju wzięło udział 25 zawodników w siedmiu kategoriach wiekowych.

     Nad całością przebiegu turnieju czuwała komisja sędziowska w składzie:

  1. Arkadiusz Bała – Sędzia Główny,
  2. Jakub Caban – Sędzia Pomocniczy,
  3. Jarosław Krzysiek – Sędzia Pomocniczy.

 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria I Szkoły Podstawowe kl I-VI:

Klasy I-VI dziewczynki:

I miejsce – Maria Krzysiek,

II miejsce – Kinga Brych.

Klasy I-VI chłopcy:

I miejsce – Michał Koprowski,

II miejsce – Piotr Krzysiek,

III miejsce – Jakub Jaworski,

IV miejsce –  Adam Koprowski.

Kategoria II Szkoły Podstawowe kl VII-VIII :

Klasa VII – VIII dziewczynki:

I miejsce – Julia Lubaś,

II miejsce – Anita Brych.

Klasa VII – VIII chłopcy:

I miejsce – Michał Czech,

II miejsce – Dawid Grzyb,

III miejsce – Kacper Parzybut,

IV miejsce – Aleksander Grochowina,

Kategoria III Seniorzy:

Kobiety:

I miejsce – Anita Kijas,

II miejsce – Agata Pustuł.

Mężczyźni:

I miejsce – Jakub Caban,

II miejsce – Łukasz Koprowski,

III miejsce – Jakub Kwiecień,

IV miejsce – Mateusz Lubaś .

Kategoria V Oldboy

 Mężczyźni :

I miejsce – Krzysztof Bała,

II miejsce – Witold Mirkiewicz ,

III miejsce – Jarosław Krzysiek.

 

Turniej rozpoczęto o godz. 14.00 a zakończono około godziny 19.00. Uroczystego wręczenia pucharów dokonał Wójt Gminy Moskorzew Pan Andrzej Walasek, oraz Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew Pan Sebastian Kosowski.

Dyrektor GOK serdecznie dziękuje wszystkim zawodnikom biorącym udział w turnieju oraz władzom gminy i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za ufundowanie pucharów oraz medali.

 

                                           Andrzej Jaworski