Informacja Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie

Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie wykonując czynności związane z planem działań priorytetowych gm. Moskorzew rejon nr 8 informuje o planie priorytetowym, którego zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2024r. do 31.07.2024r. jest zapobieganie przypadkom grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją, niszczenia mienia użyteczności publicznej, zaśmiecania oraz spożywania alkoholu w rejonie szkoły w miejscowości Moskorzew

W związku z powyższym dzielnicowy mł.asp. Łukasz Wtorek zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W sytuacji, kiedy zauważymy przypadki łamania prawa, reagujmy!

W szczególności o tym fakcie należy powiadomić Policję lub skontaktować się z dzielnicowym mł.asp. Łukaszem Wtorek, tel. służbowy: 723 192 219.