Aktualności

Dragon-24: planowane wojskowe ćwiczenia

Jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, celem manewrów jest sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań. Wojsko prosi o zachowanie spokoju: manewry wojskowe pod […]

Aktualności

Wsparcie na ochronę wód przed azotanami.

Od 20 lutego do 20 marca 2024 roku będzie można ubiegać się o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów […]

Aktualności

Informacja Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie

Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie wykonując czynności związane z planem działań priorytetowych gm. Moskorzew rejon nr 8 informuje o planie priorytetowym, którego zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2024r. do 31.07.2024r. jest zapobieganie przypadkom […]

Aktualności

Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa będzie wspierał cele wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), polityki morskiej UE oraz międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami, co przyczyni się do promowania zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza, […]