Pomoc finansowa dla producentów rolnych produkujących kukurydzę.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia pomoc finansową dla producentów rolnych produkujących kukurydzę.

Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej będzie realizowany w terminie do dnia 29 lutego 2024r.

Stawka dla gospodarstw położonych na terenie województwa świętokrzyskiego wynosi 700 zł na ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę.

Wnioski będzie można składać u kierownika biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego na formularzu udostępnionym przez Agencję bezpośrednio w kancelarii BP, listownie za pośrednictwem operatora (np. Poczta Polska) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie www.gov.pl/

Więcej informacji w biurze powiatowym ARiMR lub na www.gov.pl/arimr

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy Biur Powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

  • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r., biura będą otwarte dla rolników w godzinach 07:00-18:00;
  • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r. od godziny 07:00 do 22:00 lub
    do ostatniego interesanta;
  • ponadto biura będą czynne również w sobotę w dniu 24 lutego 2024 r.
    w godzinach 08:00-16:00.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy z wyłączeniem upraw kukurydzy na kiszonkę. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.