XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włoszczowie serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z obszarów wiejskich w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,  II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi sześć kampanii prewencyjnych, których założenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych biorących udział w XIV edycji konkursu:

  • „Rola rolnika, by upadku unikał”
  • „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”
  • „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”
  • „Rolniku, nie daj się kleszczom!”
  • „Kości i stawy też rolnika sprawy”
  • „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do Placówki Terenowej KRUS we Włoszczowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu pracy do Placówki).

Autorzy najciekawszych prac konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Panią Paulina Stryjewska (tel. 41 388 36 15).

W załączeniu przesyłam regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz plakat.

W  celu dotarcia do jak najszerszej grupy zainteresowanych prosimy o umieszczenie przesłanych informacji oraz link do Chmury KRUS, pod którymi znajdują się krótkie animacje zachęcające do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” https://nubo.krus.gov.pl/index.php/s/7b77WhlPS5tBntM na  oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Gminy.

Filmy zostały również opublikowane na kanale Kasy na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CidQ9dtUUVY&list=PLYDnT6ptR0FPcqj8HPUq3awTQ4rb_xnQR&index=2

 

źródło: informacje prasowe